Tillbaka

Professor i vårdvetenskap till Marie Cederschiöld högskola

Vi satsar nu på att förstärka forskning inom vårdvetenskap!

Marie Cederschiöld högskola söker en professor som vill vara med och utveckla utbildning och forskning i vårdvetenskap. Denna satsning ligger i linje med det nyinrättade forskarutbildningsämnet Vårdvetenskap, och högskolans forskarutbildningsområde Människan i välfärdssamhället.

Området Människan i välfärdssamhället ramar in ett kunskapsfält där såväl den enskilda människan i vård och social välfärd som samhälleliga intressen och villkor får utrymme. I ämnet Vårdvetenskap undersöks och teoretiseras frågor rörande hälsa, ohälsa och sjukdom, samt deras betydelse för individer, grupper och samhälle. Fokus ligger på hälsa och välbefinnande i olika vårdande sammanhang genom livets olika faser, för människor i alla åldrar, samt vårdens förutsättningar att stödja individen och dennes närstående.

Som professor i vårdvetenskap har du din anställning vid Institutionen för vårdvetenskap. Vid institutionen bedrivs grundutbildning för sjuksköterskor, och specialistutbildningar för sjuksköterskor med inriktningarna distriktsköterska, palliativ vård, och psykiatrisk vård.

Dina arbetsuppgifter

Innehavaren av professuren ska leda och medverka till utveckling av utbildning, forskning och samverkan. Du förväntas också delta i undervisningen på alla nivåer. I arbetsuppgifterna ingår, förutom undervisning och handledning, att utveckla internationella vetenskapliga kontakter och medverka till nationellt forskningssamarbete samt att bidra till högskolans forskning och forskarutbildning. 

För att kunna anställas som professor i vårdvetenskap söker vi dig som

 • har en doktorsexamen i ämnet vårdvetenskap eller motsvarande
 • är legitimerad sjuksköterska med uppvisad förmåga till akademiskt ledarskap utöver den egna forskargruppen

Kvalifikationer/bedömningsgrunder

Sökande ska ha visat utomordentligt god pedagogisk och vetenskaplig skicklighet, samt god lednings-, utvecklings-, och samverkansskicklighet, detta med utgångspunkt från de aspekter som beskrivs i högskolans anställningsordning för professor.

Vetenskaplig skicklighet:

 • Bredd och djup i forskning
 • Originalitet i forskning
 • Bidrag till den nationella och internationella utvecklingen av ämnet, genom exempelvis publicering i nationella och internationellt erkända tidskrifter
 • Bidrag till det nationella samt internationella vetenskapssamhället
 • Erfarenhet av uppdrag t.ex. som sakkunnig, opponent eller som ledamot i betygsnämnd
 • Erfarenhet av att leda och utveckla forskningsverksamhet så som forskningsprojekt och forskargrupper
 • Erhållen forskningsfinansiering
 • Uppvisad dokumenterad aktuell forskningsverksamhet
 • Den framtida vetenskapliga utvecklingspotentialen

Pedagogisk skicklighet

 • Förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till ämnets karaktär
 • Förmåga att bidra till utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel, i synnerhet på forskarutbildningsnivå
 • Erfarenhet av att leda och/ eller utveckla undervisning inom forskarutbildning
 • Ett vetenskapligt väl förankrat förhållningssätt till undervisning och lärande i högre utbildning
 • Erfarenhet av fullföljt huvudledarskap för minst en doktorand
 • Förmåga att leda och organisera pedagogisk verksamhet
 • Engagemang för pedagogiska frågor och förmåga att förmedla engagemang och intresse för ämnet

Lednings-, utvecklings-, och samverkansskicklighet

 • Förmåga till akademiskt ledarskap som till exempel erfarenhet av att vara prefekt, studierektor, forskningsledare eller ämnesföreträdare
 • Erfarenhet av och förmåga till samverkan inom akademin och med det omgivande samhället
 • Förmåga att kommunicera forskningsresultat inom såväl vetenskapssamhället som det omgivande samhället

Andra bedömningsgrunder är till exempel den sökandes aktuella forskning och inriktning, planerade forskningsaktiviteter, aktuella externa forskningsanslag, akademiska uppdrag, strategisk förmåga, ledarförmåga och samarbetsförmåga.

Vidare har du:

 • Goda kunskaper i Office-paketet och digitala mötesverktyg som teams
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Ansökan

Vid ansökan bifoga;
- personligt brev
- meritförteckning
- redogörelse av skicklighet enligt ovan kvalifikationer och bedömningsgrunder
- publikationslista. 
- max fem vetenskapliga publikationer som åberopas särskilt i ansökan

Ansökan kommer sakkunniggranskas med utgångspunkt från de kvalifikationer och bedömningsgrunder som beskrivs i högskolans anställningsordning för professor.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2024/9
Kontakt
 • Malin Olsson, prefekt, 076-6365053
 • Elisabeth Christiansson, SULF, 076-6365079
Publicerat 2024-06-04
Sista ansökningsdag 2024-08-11

Dela länkar

Logga in och sök jobbet