Institutionen för socialvetenskap

Visste du att vårt socionomprogram ursprungligen har sina rötter i Sveriges första utbildning för socialt arbete? Redan då, i början av 1900-talet, handlade det om att utbilda för att ge hjälp och stöd till förändring för människor i svåra livssituationer. Vi som arbetar här på institutionen för socialvetenskap är stolta över vår historia och har ett starkt engagemang för att – på olika sätt – bidra till kunskap som kan utveckla det sociala arbetet.

Högskolans socionomprogram är ett av Sveriges mest sökta och det är hård konkurrens om platserna. Det tycker vi är ett bra betyg. Vill du också utbilda vid en högskola med stolt historia och motiverade studenter?

Vi som arbetar här ansvarar för högskolans socionomprogram samt magisterutbildning och masterprogram inom området. De flesta av oss har en bakgrund som socionomer medan andra har andra erfarenheter med sig. Våra olika kompetenser gör att vi kan ge våra studenter en bra förståelse vad arbetet som socionom innebär. Inom institutionen pågår både utbildning och forskning, vilket gör att utbildningen är förankrad i den senaste forskningen som våra studenter får möjlighet att ta del av.

 

 

Några av oss som jobbar här

Veronica Ekström

Lektor

(Klicka för mer information)

Hélène Lagerlöf

Socionom, filosofiedoktor och lektor/lärare

(Klicka för mer information)

Johan Gärde

Docent och internationell samordnare

(Klicka för mer information)

Sök lediga jobb

Bibliotekarie till Marie Cederschiöld högskola

Avdelningen för verksamhetsstöd - Biblioteket, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-08-25


Högskoleadjunkt i vårdvetenskap inriktning psykiatrisk vård

Institutionen för vårdvetenskap, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-08-11


Högskolelektor i vårdvetenskap

Institutionen för vårdvetenskap, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-08-11


Professor i vårdvetenskap till Marie Cederschiöld högskola

Institutionen för vårdvetenskap, Stockholm
Sista ansökningsdatum 2024-08-11


 

Kontakt

Marie Cederschiöld högskola
Tel: 08-555 050 00
info@mchs.se

Campus Ersta
Stigbergsgatan 30
Box 11189, 100 61 Stockholm

Campus Sköndal
(Avser endast kyrkomusikerutbildningen)
Herbert Widmans väg 12
Box 441, 128 06 Sköndal