Tillbaka

Högskolan-varbi.jpg

Tre postdoktorer sökes till Marie Cederschiöld högskola

Institutionen för socialvetenskap

Vi söker tre postdoktorer inom följande inriktningar:

 • Funktionshinder (1 plats)

 • Våldsprevention (1 plats)

 • Socialtjänstens insatser mot våld i nära relationer (1 plats)

 

Som medarbetare på Marie Cederschiöld högskola fyller du en viktig funktion i högskolans uppdrag att förbättra samhället genom utbildning och forskning. Du kommer i rollen som postdoktor att tillhöra institutionen för socialvetenskap (ISV) på Campus Ersta på Södermalm i Stockholm. På ISV bedrivs socionomutbildning och magisterutbildning i socialt arbete samt socialt arbete forskning, särskilt i form av två forskningsprogram, ett med inriktning funktionshinder och ett med inriktning våld i nära relationer. Se respektive inriktning för mer information om tjänsten och om hur du ansöker.

 

Inriktning funktionshinder

Som postdoktor kommer du att tillhöra forskningsprogrammet ”Människovärde och delaktighet – om villkor och rättigheter för personer med funktionsnedsättning” (MOD). MOD-programmet samlar forskningsprojekt inom funktionshinderområdet och är en väsentlig del av institutionens forskningsstrategi ”Socialt arbete för social rättvisa”. Postdoktorprojektet ska vara funktionshinderrelaterat och ska ha fokus på rörelsehinder. Det kan t.ex. röra:

 • Personer med rörelsehinder och arbete
 • Livsloppsperspektiv på att leva med rörelsehinder
 • Rörelsehinder och samtidig psykisk ohälsa

Sökande uppmanas att skriva en forskningsskiss med eget/egna förslag på postdoktorprojekt inom de ovan angivna ramarna. Inom ramarna för postdoktorprojektet och i linje med projektets syfte ska postdoktorn enskilt och i samarbete med institutionens forskare bedriva forskning, medverka i MOD-programmets verksamhet och publicera resultat i internationella vetenskapliga tidskrifter samt i rapport på svenska.

För att söka denna tjänst, klicka här: https://mchs.varbi.com/se/?jobtoken=1e8b7842a6a4967a18a285b83d37845e3d4a1bcce

 

Inriktning våldsprevention

Som postdoktor kommer du att tillhöra forskningsprojektet ”Utvärdering av V.I.P – Viktig Intressant Person”. V.I.P-programmet syftar till att främja förutsättningar för god hälsa, jämlika relationer och känsla av sammanhang, för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Utvärderingen av hur programmet fungerar är en del av institutionens forskningsstrategi ”Socialt arbete för social rättvisa”. Postdoktorprojektet ska vara relaterat till våldsprevention och ska ha fokus på organisatoriska och verksamhetsrelaterade förutsättningar för den typ av våldspreventiva program som V.I.P. utgör.

Sökande uppmanas att skriva en forskningsskiss med eget/egna förslag på postdoktorprojekt inom de ovan angivna ramarna. Inom ramarna för postdoktorprojektet och i linje med projektets syfte ska postdoktorn enskilt och i samarbete med institutionens forskare bedriva forskning, medverka i utvärderingen av V.I.P-programmets och publicera resultat i internationella vetenskapliga tidskrifter samt i rapport på svenska.

För att söka denna tjänst, klicka här: https://mchs.varbi.com/se/?jobtoken=15e317c06e8e85f23e1fe739c86a4600a1f775699

 

Inriktning socialtjänstens insatser mot våld i nära relationer

Som postdoktor kommer du att tillhöra forskningsprogrammet ”Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer” (SIVIN). SIVIN-programmet samlar forskningsprojekt inom forskningsområdet socialt arbete med våld i nära relationer, med särskilt fokus på våldsutsatta barn. Programmet bedrivs i nära samarbete med lokala socialtjänster och är en väsentlig del av institutionens forskningsstrategi ”Socialt arbete för social rättvisa”. Postdoktorprojektet ska vara relaterat till samordnade interventioner mot våld i nära relationer i ett barnrättsperspektiv och ska ha fokus på barn som brukare och barns delaktighet. Det kan till exempel handla om:

 • Hur enskilda barns perspektiv som brukare tillvaratas i utredningar och/eller utformningen av insatser rörande våldsutsatta barn
 • Hur barns erfarenheter av och kunskaper om socialtjänstens insatser kan uppmärksammas och/eller integreras i verksamhetsutveckling

Sökande uppmanas att skriva en forskningsskiss med eget/egna förslag på postdoktorprojekt inom de ovan angivna ramarna. Inom ramarna för postdoktorprojektet och i linje med projektets syfte ska postdoktorn enskilt och i samarbete med institutionens forskare bedriva forskning, medverka i SIVIN-programmets verksamhet och publicera resultat i internationella vetenskapliga tidskrifter samt i rapport på svenska.

För att söka denna tjänst, klicka här: https://mchs.varbi.com/se/?jobtoken=11858df56fcc10f2836833aba8a53531694266c47

 

Ansökan, behörighet och anställningsvillkor

Klicka på länken under vald inriktning för att komma till ansökan, samt läsa mer om behörighet och anställningsvillkor. Ansökan till respektive tjänst ska innehålla följande:

 • CV
 • Personligt brev
 • Forskningsskiss (max 10 sidor)
 • Kopior av examensbevis
 • Publikationslista
 • Högst två (2) vetenskapliga arbeten

 

Upplysningar

För ytterligare information om postdoktorstjänsten med inriktning funktionshinder, kontakta professor Magnus Tideman Magnus.Tideman@mchs.se Telefon 0703-712311

För ytterligare information om postdoktorstjänsten med inriktning våldsprevention respektive med inriktning mot socialtjänstens insatser mot våld i nära relation, kontakta professor Maria Eriksson Maria.Eriksson@mchs.se Telefon 076-6365031

För frågor om anställningens villkor m.m., kontakta HR via 08-55505000

För facklig information, kontakta Lars Andersson, Akademikerföreningen/ SULF, lars.andersson@mchs.se

 

Marie Cederschiöld högskola är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. 

Marie Cederschiöld högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Högskolan bytte 2022 namn till Marie Cederschiöld högskola från tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola.

 

Sista ansökningsdag: 2023-04-18

Vi ser fram emot din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Tillträde 1 september 2023
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2023/8
Sista ansökningsdag 2023-04-18

Dela länkar